ERGELA ĐAKOVO NASTUPILA U SLOVENIJI NA ZAJEDNIČKOJ PREDSTAVI SA KOBILARNOM LIPICA

Jahači i vozači Državne ergele Đakovo, nastupili su jučer u zajedničkoj predstavi sa Državnom ergelom
Lipica. Pred punim gledalištem, povodom slovenskog državnog praznika kulture, u zatvorenoj jahaonici
slovenske ergele izveli su zajedničku predstavu pod nazivom „Bajka u bijelom“.
Budući da je ergela Lipica već dugogodišnji partner u izvođenju našeg poznatog „Božićnog bala
lipicanaca“, ovo je bila prilika da proširimo našu suradnju i na turističkim programima slovenske ergele.
Ideju je potaknula direktorica slovenske ergele, Lorela Dobrinja, nakon gostovanja na prošlogodišnjoj
božićnoj predstavi u Đakovu, sa prijedlogom da se najatraktivnije scene iz “Božićnog bala lipicanaca“
prikažu u Lipici.
Nastup i predstavljanje đakovačke ergele u koljevci lipicanaca, velika je čast i jako dobra promocija
hrvatskog uzgoja i ergele Đakovo. Suradnja sa drugim državnim ergelama od iznimnog nam je značaja,
osim na razmjeni genetskog materijala, u novije vrijeme i na turističkim projektima u kojima naš
zajednički interes promocije lipicanca formiramo u konačni turistički proizvod.
S druge strane, koncepcija ovog nastupa da se prikažu scene iz Božićnog bala lipicanaca potvrda je da
je božićna predstava moderan i vrlo dobro prihvaćen proizvod, koji je idejno nastao u đakovačkoj ergeli.
Vjerujemo da je ovakav iskorak samo početak u daljnjoj suradnji državnih ergela, sa konačnim ciljem da
se lipicanca pozicionira u javnosti na što višoj razini i da ergela kontinuirano provodi kampanju
popularizacije lipicanske pasmine.
Skip to content