JAHAČI ERGELE ĐAKOVO ZABLISTALI U NOVIM KONJIČKIM ODORAMA!

Na jučerašnjoj konjičkoj predstavi, održanoj u jahaonici Ergele Đakovo, jahači ergele Đakovo po prvi puta su nastupali u novim konjičkim odorama koje su svojevrstan zaštitni znak ustanove.

Kako bi doživljaj posjetitelja bio na najvišoj mogućoj razini i u skladu sa reputacijom ustanove koja slovi kao čuvar povijesne i kulturne baštine, izuzetno je bitno da odore svih sudionika predstave budu na visokom nivou. Osim navedenog, našu ustanovu posjećuju položajem i statusom izrazito bitne osobe, te odabirom odjeće i općim dojmom izravno djelujemo na ugled naše ustanove, grada, županije i naše zemlje.

Jahaći  dresurni frakovi i cilindri koriste se na svečanim turističkim manifestacijama i u drugim državnim ergelama lipicanske pasmine u Europi. Ovom nabavkom će se doživljaj posjetitelja tijekom održavanja konjičkih predstava podići na višu razinu, te će se znatno pridonijeti upotpunjavanju vizualnog identiteta konjičkih predstava ergele Đakovo i ugledu naše ustanove.

Skip to content