805 PLUTO KRABBE XVII-6

UELN: 191003030080595
Datum oždrebljenja: 10.04.1995.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: Pluto
Rod: Krabbe (Rendes)
Tjelesne mjere: 151/165-180-22
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: Na upit
Napomena: Trajna licenca za rasplod

275 SIGLAVY MIMA XIV-5

UELN: 191003030027508
Datum oždrebljenja: 14.04.2008.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: Siglavy
Rod: Mima (Wanda)
Tjelesne mjere: 160,5/173-198-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 3.000,00 EUR
Napomena: Trajna licenca za rasplod (75 bodova) jednopreg/dvopreg
 
IMG_7455

204 MAESTOSO SANTA XLVIII-1

UELN: 191003030020405
Datum oždrebljenja: 21.09.2005.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: Maestoso
Rod: Santa (Almerina)
Tjelesne mjere: 149/160-180-20
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 1.300,00 EUR
Napomena: Trajna licenca za rasplod (73 boda)
204 Maestoso Santa XLVIII-1

347 NEAPOLITANO MUNJA VIII-4

UELN: 191003030034712
Datum oždrebljenja: 04.05.2012.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: Neapolitano
Rod: Munja (Munja)
Tjelesne mjere: 164/177-205-21,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 3.000,00 EUR
Napomena: U treningu, jednopreg/dvopreg/jahanje
IMG_7509

387 MAESTOSO SLAVONIA XX-5

UELN: 191003030034712
Datum oždrebljenja: 19.08.2013.
Spol: Muški
Pasmina: Lipicanac
Linija: Maestoso 
Rod: Slavonia (Almerina)
Tjelesne mjere: 157/169-195-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 1.700,00 EUR
Napomena: U treningu – jahanje
IMG_7533

981 CONVERSANO ZENTA X-2

UELN: 191003030098100
Datum oždrebljenja: 05.04.2000.
Spol: Kastrati
Pasmina: Lipicanac
Linija: Conversano
Rod: Zenta (Rendes)
Tjelesne mjere: 160,5/170-190-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: Na upit
Napomena: dvopreg i četveropreg, prodaje se u paru sa 35 C.Munja
981 CONVERSANO ZENTA X-2

35 CONVERSANO MUNJA VII-5

UELN: 191003030003501
Datum oždrebljenja: 24.03.2001.
Spol: Kastrati
Pasmina: Lipicanac
Linija: Conversano
Rod: Munja (Munja)
Tjelesne mjere: 160,5/172-201-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: Na upit
Napomena: dvopreg i četveropreg, prodaje se u par sa 981 C.Zenta
35 CONVERSANO MUNJA VII-5

16 Trofetta XV

UELN: 191003030001609
Datum oždrebljenja: 07.01.2009.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Conversano
Rod: Troffeta (Traviata)
Tjelesne mjere: 161/170-196-19,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.000,00 EUR
Napomena: Uzgoj
IMG_5103

207 MONTENEGRA XLVII

UELN: 191003030020710
Datum oždrebljenja: 14.02.2010.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Conversano
Rod: Monenegra (Spadiglia)
Tjelesne mjere: 151,5/160-183-19
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.400,00 EUR
Napomena: Uzgoj
img_1324

221 MARA XV

UELN: 191003030022106
Datum oždrebljenja: 08.06.2006.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Pluto
Rod: Mara (Margit)
Tjelesne mjere: 159/169-210-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.500,00 EUR
Napomena: Uzgoj
IMG_5323

224 MONTENEGRA XLV

UELN: 191003030022410
Datum oždrebljenja: 06.03.2010.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Siglavy
Rod: Montenegra (Spadiglia)
Tjelesne mjere: 161/170,5-198-20,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 3.500,00 EUR
Napomena: Uzgoj
IMG_5510

341 MIMA XXIII

UELN: 191003030034112
Datum oždrebljenja: 03.04.2012.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Maestoso
Rod: Mima (Wanda)
Tjelesne mjere: 153/162-185-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.000,00 EUR
Napomena: Uzgoj
img_1146

342 MARA XVIII

UELN: 191003030034212
Datum oždrebljenja: 06.04.2012.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Neapolitano
Rod: Mara (Margit)
Tjelesne mjere: 154/163-190-19,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.200 EUR
Napomena: Uzgoj
img_0990

395 MARA LVIII

UELN: 191003030039514
Datum oždrebljenja: 18.04.2014.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Conversano 
Rod: Mara (Margit)
Tjelesne mjere: 149,5/161-185-19,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 2.000,00 EUR
Napomena: Uzgoj
img_1473

231 MARA LVII

UELN: 191003030023107
Datum oždrebljenja: 18.03.2007.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Neapolitano
Rod: Mara (Margit)
Tjelesne mjere: 167,5-180-220-22
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo,RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo,RH
Cijena: 1.500,00 EUR
Napomena: Uzgoj

211 MIMA XIX

UELN: 191003030021106
Datum oždrebljenja: 03.04.2006.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Pluto
Rod: Mima (Wanda)
Tjelesne mjere: 167-178-205-21
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo,RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo,RH
Cijena: 1.500,00 EUR
Napomena: Uzgoj

334 ALLEGRA XXXVIII

UELN: 191003030033411
Datum oždrebljenja: 08.05.2011.
Spol: Ženski
Pasmina: Lipicanac
Linija: Siglavy
Rod: Allegra (Englanderia)
Tjelesne mjere: 153/163-182-19,5
Uzgajivač: Državna ergela Đakovo, RH
Vlasnik: Državna ergela Đakovo, RH
Cijena: 1.500,00 EUR
Napomena: Uzgoj