DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Državna ergela Đakovo

Augusta Šenoe 45

31400 Đakovo

Tel: 031/813 286

Fax: 031/822 530

Web: www.ergela-djakovo.hr

e-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr(link sends e-mail)

OIB: 59493690843 (Državna ergela Đakovo i Lipik)

Žiro račun: 2500009-1101342123

IBAN: HR0625000091101342123

Administrativni tajnik ureda ravnatelja: Marija Milković

TURIZAM - organizacija posjeta i rezervacije: Silvija Butković

Tel: 031/822 535  /  gsm: 099 / 215 23 78

Fax: 031/822 530

e-mail: sbutkovic@dedl.hr

[ninja_forms_display_form id=”1″]

Skip to content