TURIZAM

Viši stručni savjetnik za turizam: Pavo Sabolski, dipl.ecc. –   Tel:031/822-532 –  E-mail: psabolski@dedl.hr

Voditelj turističkih posjeta i poslova odnosa s javnošću: Silvija Butković, ecc. –  Tel: 031/822-535 –  E-mail: sbutkovic@dedl.hr

Stručni referent za turizam: Damir Rebić – Tel: 031/822-535 – E-mail: drebic@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organizacija posjeta i rezervacije: Silvija Butković

Tel: 031/822 535
Gsm: 099 / 215 23 78
Fax: 031/822 530

E-mail: turizam@ergela-djakovo.hr

DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Državna ergela Đakovo
Augusta Šenoe 45, 31400 Đakovo
Tel: 031/813 286
Fax: 031/822 530
Web: www.ergela-djakovo.hr

E-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr

E-mail: dedl@dedl.hr

 

OIB: 59493690843 (Državna ergela Đakovo i Lipik)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Nikola Grizelj, dipl.ing.agr. –  E-mail: ngrizelj@dedl.hr
Voditelj protokola, nacionalnih i EU projekata: Martina Juroš  – Tel: 031/813-286  – E-mail: mjuros@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ODJEL ZA SREDIŠNJU ADMINISTRACIJU
Voditelj odjela za Središnju administraciju: Štefanija Zovko, mag.iur. – Tel: 031/822-531 – E-mail: szovko@dedl.hr
Viši stručni savjetnik za računovodstvo: Ninoslava Crnov-Tilman, dipl.oec. –  Tel: 031/822-531 – E-mail: ncrnov@dedl.hr
Administrativni tajnik: Marija Milković – Tel: 031/822-533 – E-mail: mmilkovic@dedl.hr

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONJOGOJSTVO I POLJOPRIVREDA
Koordinator uzgojno selekcijskih mjera u konjogojstvu: Ante Bagarić, mag. ing. agr. –  Tel: 031/822-534 –  E-mail: abagaric@dedl.hr
Viši stručni savjetnik za biljnu proizvodnju: Miroslav Novaković, mag. ing. agr. – E-mail: mnovakovic@dedl.hr
Poslovođa Ivandvora: Filip Grgačević  – Tel: 031/813-286, E-mail: fgrgacevic@dedl.hr

Poslovođa Pastuharne: Stjepan Marijanović – Tel: 031/813-286, E-mail: smarijanovic@dedl.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt forma

Polja označena sa * su obavezna.
Skip to content