LICENCIRANJE RASPLODNIH PASTUHA LIPICANSKE PASMINE

Obavještavaju se zainteresirani vlasnici lipicanskih pastuha da će Hrvatska poljoprivredna agencija odabir pastuha održati dana 21. travnja 2017. (petak) na prostoru Državne ergele Đakovo (zatvorena jahaona) s početkom u 8,00 sati. Pristupiti odabiru mogu pastusi koji su navršili četiri godine i stariji. Istog dana održat će se i ispit radne sposobnosti.

 Bitno je napomenuti slijedeće;

–          Odabiru ne mogu pristupiti pastusi kojima je izdano rješenje da su trajno neodabrani

–          Pastusi koji na prvom odabiru nisu odabrani, a dobili su mogućnost pristupanja na drugi odabir mogu pristupiti istom

Sva grla koja pristupaju odabiru moraju imati propisanu veterinarsku dokumentaciju koju je vlasnik dužan dati na uvid ovlaštenom veterinaru na mjestu održavanja odabira. Vlasnici pastuha koji će, sukladno komisijskoj ocjeni, biti odabrani za rasplod dužni su u roku 30 dana od dana ocjene dostaviti nalaz na virusni arteritis (nalaz ne smije biti stariji od 30 dana), što će biti uvjet za izdavanje Rješenja o ocjeni i upis u matičnu knjigu rasplodnih pastuha.

 Posebna napomena vlasnicima!

–          Predvoditelji trebaju biti primjereno odjeveni prilikom izvođenja grla pred komisiju (neprimjereno je nositi tenisice, majice, kombinezone, trenirke, ….)

–          Konji se predvode s ularom ili otvorenom oglavinom, na kratkom povodniku

–          Konji moraju biti čisti, urednih kopita, uređene grive i repa

–          Za vrijeme trajanja odabira zabranjeno je udaranje i svako neprimjereno postupanje s  konjima.

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila vlasnik i grlo isključit će se iz odabira.

Prijave se dostavljaju najkasnije do 14. travnja 2017. godine na adresu: Hrvatska poljoprivredna agencija, Odjel za konjogojstvo, Gudovačka cesta 1d, 43251 Gudovac, na ruke Domagoj Tadić, dipl.ing.

U slučaju nejasnoća kontaktirati Ured HPA na tel. 043/638-075.

Komisija za odabir lipicanskih pastuha:

  1. mr. sc. Janez Rus
  2. dr. sc. Nidal Korabi
  3. Ivica Mandić, dipl. ing
  4. Domagoj Tadić, dipl. ing.
  5. Franjo Poljak, dipl. ing.

Komisija za provedbu ispita radne sposobnosti:

  1. Ivica Bogadi, ing.
  2. Željko Šeper
  3. Filip Grgačević
Skip to content