Dvorana za konjičke sportove s pratećim sadržajima – JAHAONICA, osmišljena je kao multisadržajni kompleks zatvorenog tipa, površine oko 4200 četvornih metara s nizom sadržaja – suvenirnice i restorana, prodavaonice s konjičkom opremom, novim boksovima za smještaj konja sa tušem i solarijem, te sa prostorima za jahače. Planiran je i uređenje muzejsko-galerijskog prostora na katu sa prostorijama za sastanke i stručne skupove.

U okviru jahaonice izgrađene su  tribine sa 540 sjedećih mjesta, kupaonice, solarija i boksova za konje, te ureda, prostora za stručne skupove i druge aktivnosti u sklopu Ergele. Projekt izgradnje Jahaonice financira Vlada RH, a gradnju realizira tvrka ZUBER d.o.o. iz Višnjevca.

Površina jahaonice: 46,65 m x 75,00 m
Sadržaji jahaonice s pripadajućim površinama:
  • teren za jahanje / parkur, 27,50 m x 64,50 m
  • prostor tribina / 800 – 1000 gledatelja, 600 m2
  • boksovi za konje / 16 komada
  • ugostiteljski prostor, 200 m2
  • pomoćno spremište (fijakeri, prepone i orme), 400 m2
  • kat (uredski i klupski prostor), 255 m2
  • suvenirnica, 20 m2
Prostor i sastavni objekti Jahaonice namijenjeni su organiziranju i održavanju škole jahanja, dresure konja, terapeutskog jahanja, voltižerstva te sportskih natjecanja – preskakanja prepona, zaprežnog sporta – tijekom cijele godine.Jahaonica će omogućiti i poboljšanje rada Konjičkog kluba ” Ergela Đakovo ”, te kvalitetu pružanja usluga konjogojskih udruga, budući da će dati poticaj njihovom daljnjem stručnom osposobljavanju i radu sa zapregama tijekom cijele godine.
Zatvoreni prostor Jahaonice ponudit će mogućnost održavanja aukcijskih prodaja konja, izložba i sajmova konja tijekom cijele godine.

dvorana za konjičke sportove
Dvorana za konjičke sportove – Jahaonica

Podizanjem prve velike zatvorene jahaonice u Hrvatskoj usklađene sa svim europskim standardima konjičkog sporta, Ergela Đakovo dobit će još bolje mogućnosti za postizanje vrhunskih rezultata.Također, stavljanjem Jahaonice u funkciju obogaćuje se turistička ponuda kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, što će biti kvalitetan doprinos njezinoj promociji u Hrvatskoj i svijetu.

Skip to content