Koral

Još jedan od novih i vrlo bitnih sadržaja za što kvalitetniju dresuru konja na Pastuharni je i prostor kojeg nazivamo – koral. Osim što u ograđenom prostoru korala konj može boraviti sam pod otvorenim nebom, znatno je veći osjećaj slobode i njegova gibanja od onog u štalama. Prilikom posjeta turističkih grupa, posebno učeničkih ekskurzija sada je veća mogućnost prisnosti između čovjeka i konja, njegove gracioznosti, energije i ljepote čiji dojmovi i nakon odlaska sa Ergele Đakovo još dugo traju.

 

Skip to content