Postav pehara

Mala riznica blaga Ergele Đakovo krije svoje tajne u izložbenim staklenim vitrinama upravne zgrade na Pastuharni. Riječ je o izuzetno velikom broju osvojenih nagrada i priznanja đakovačkih konja lipicanaca na mnogobrojnim konjičkim nastupima u zemlji i inozemstvu u vidu skupocjenih i visokovrijednih pehara i plaketa kroz duži niz godina. Ovdje se također nalazi i jedan dio slikarskih umjetničkih radova sa likovnih kolonija inspiriranih ljepotom gizdavih konja.

Skip to content