Predstave za turiste predstavljaju konjičke prikaze u trajanju od 30-ak minuta koji se provode dvojezično (uz hrvatski, engleski i njemački jezik), a namijenjeni su domaćim i stranim posjetiteljima svih uzrasta. Predstave su glazbeno prikaznog karaktera koje pokazuju rad i obuku konja Državne ergele Đakovo.Program sa jahačima uključuje „kvadrilu“ sa četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), dok program sa zapregama uključuje zasebne točke jednopregom, dvopregom i četveropregom.

Predstave se održavaju za minimalno 70 posjetitelja, zakup predstave za manji broj organizirane grupe gostiju vrši se po službenom cjeniku Državne ergele Đakovo.

Organizator zadržava prava javne prodaje ulaznica za zakupljeni termin predstave.

Termine održavanja konjičkih predstava pronaći ćete u KALENDARU DOGAĐANJA.

Ulaznica za 1 osobu na predstavu ergele ( jahaonica ergele Đakovo)

  • Djeca, učenici, studenti i umirovljenici 35,00 kn (r.d.) -(4,65 €) / 40,00 kn (5,31 €) (vikend/blagdan9
  • Odrasli posjetitelji 45,00 kn (r.d.) (5,97 €) / 50,00 kn (6,64 €) (vikend/blagdan)

Obilazak jedne lokacije (Pastuharna) + ulaznica na predstavu

  • Djeca, učenici, studenti i umirovljenici 40,00 kn (r.d.) (5,31€) / 50,00 kn (6,64 €) (vikend/blagdan)
  • Odrasli posjetitelji 50,00 kn (r.d.) (6,64 €) / 60,00 kn (7,96 €) (vikend/blagdan)

Obilazak dvije lokacije (Pastuharna i Ivandvor) + ulaznica na predstavu

  • Djeca, učenici, studenti i umirovljenici 50,00 kn (r.d.) (6,64 €)/ 60,00 kn (7,96€) (vikend/blagdan)
  • Odrasli posjetitelji 70,00 kn (r.d.) (9,29 €) / 80,00 kn (10,62 €) (vikend/blagdan)
Skip to content