UZ HEP-ov NATJEČAJ POSTAVLJENI RECIKLAŽNI KOŠEVI

Sredstva odobrena javnim natječajem HEP-a „Svjetlo na zajedničkom putu“, su uz potporu Grada Đakova omogućili da se na Ivandvoru đakovačke ergele sufinancira postavljanje reciklažnih koševa za otpad. Ivandvor je vrlo frekventna lokacija, a s obzirom na strategiju turističke ponude i postojeću infrastrukturu (sjenice predviđene za okrjepu i odmor naših gostiju), turističkim posjetiteljima je dozvoljen unos hrane i pića, te su reciklažni koševi izrazito potrebni.

Bitno je naglasiti da kompleks ergele Ivandvor Rješenjem od Uprave za zaštitu kulturne baštine pri Ministarstvu kulture, ima svojstvo kulturnog dobra. U skladu s time, utvrđen je sustav mjera zaštite kulturnog dobra, te se urbana oprema, kao što su koševi za smeće, klupe, stalci za bicikle, posude za sezonsko cvijeće, info panoi i slično, moraju izrađivati od prirodnih materijala, odnosno, mora se voditi obzira da urbana oprema svojim oblikovanjem, mjestom postavljanja i dimenzijom ne narušava postojeće vizure. Koševi za reciklažu, koji su predmet ovog projekta, izrađeni su u skladu sa svim gore navedenim mjerama i odobreni od Konzervatorskog odjela u Osijeku.

Ergela Đakovo putem svojih lokacija i nabavkom reciklažnih koševa želi potaknuti svijest o potrebi zaštite okoliša i prenijeti je svim turistima koji posjete Ergelu. Cilj je i potaknuti građane da prihvate način razmišljanja koji otpad tretira kao vrijedan izvor sirovina, a ne kao smeće.

kanta

Skip to content