PROMO VIDEO

Vjetar u grivi

Božićni bal lipicanaca – 20.12.2013. ŠOKAČKI PORTAL

Božićni bal lipicanaca 2014.

Božićni bal lipicanaca 2016.

Ergela Đakovo – Foto priča

Vjerujem u Hrvatsku – Ergela Đakovo lipicanci!

Ergela Đakovo

Božićni bal lipicanaca 2017.

VIDEO - MEDIJI

Konjičke predstave Državne ergele Đakovo, 2014./ Đ@kovoTV

Adventske vožnje kočijom / 14.12.2013. STV

Nova turistička ponuda u ergeli Đakovo – konjička predstava – 21.9.2013. Đakovo Danas

Božićni bal lipicanaca u Đakovu – STV 16.12.2012.

Državna ergela Đakovo – Otvorena jahaonica – Dnevnik.hr 09.03.2012.

Ergela Đakovo – RTL 28.11.2011.

Adventske vožnje – STV 13.12.2014.

Adventske vožnje kočijom / 14.12.2013. ŠOKAČKI PORTAL

Jesenski odabir lipicanaca – Državna ergela Đakovo, 08.11.2013. ŠOKAČKI PORTAL

HRT Dobro jutro, Hrvatska 13.03.2012.

Božićni bal lipicanaca – RTL 17.12.2016.

Božićni bal lipicanaca – STV 17.12.2016.

Državna ergela Đakovo ponovno u usponu – STV 16.08.2017.

Skip to content